Zware jonkies

In Publicaties by

Criminele jongeren in jeugdinrichtingen

Auteur
Nicole Arts

Uitgave
Artikel in Secondant, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Special Criminaliteitscijfers, 19e jaargang, nummer 6, pagina 27-30, 2005

Downloaden
Het artikel downloaden