Wet Tijdelijk Huisverbod

In Publicaties by

Een handreiking voor de burgemeester

Auteurs
Balthazar Beke en Jo Rullens

Uitgave
Uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008
ISBN 978-90-75116-45-8

Downloaden
Het rapport downloaden