Vroegtijdige signalering van mobiele bandieten

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek naar het gebruik van publieke en private sensoren in de aanpak van mobiele bendes

In opdracht van de Taskforce Mobiel Banditisme hebben Bureau Beke en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geïnventariseerd hoe sensoren gebruikt kunnen worden bij het ontmoedigen, tegengaan en aanpakken van mobiele bendes. Uit de inventarisatie ‘Vroegtijdige signalering van mobiele bandieten’ blijkt dat naast technologische hulpmiddelen vooral menselijke sensoren een grote rol kunnen spelen om afwijkend gedrag van mobiele bendes te herkennen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de samenwerking tussen publieke en private partijen verbetert.

Auteurs
Joey Wolsink, Henk Ferwerda en Joeri Vig

Uitgave
2021, Bureau Beke/CCV

Downloaden
Vroegtijdige signalering van mobiele bandieten