Voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle

In Publicaties by

Prevalentie en implicaties voor beleid

Auteur
Rozetta Meijer, Tom van Ham, Maaike van Kapel, Jolijn Broekhuizen en Anton van Wijk

Uitgave
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht 2018
ISBN 978 90 5830 904 4

Downloaden
Het boek downloaden