Veelplegers geweld

In Publicaties by

Van typologie naar aanpak

Auteurs
Balthazar Beke, Nicole Arts en Marije Giesberts

Uitgave
Uitgegeven in de Crimireeks, Uitgeverij SWP, 2005

Downloaden
Het boek downloaden