Van wie is de straat?

In Publicaties by

Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken – op basis van vijf praktijkcasus

Auteurs
Henk Ferwerda, Tom van Ham en Bo Bremmers

Uitgave
Bureau Beke, 2013
ISBN 978 90 3524 642 3

Downloaden
Het boek downloaden