Van informatie naar ‘intelligence’

In Publicaties by

Geen structuren of protocollen, maar werkwijzen

Auteurs
Henk Ferwerda, Balthazar Beke en Tom van Ham

Uitgave
Hoofdstuk in: Frits Vlek en Piet van Reenen (red.) – Voer voor kwartiermakers. Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de nationale politie. pag. 169-190. Reed Business, 2012

Downloaden
Het boek downloaden