Taxi!

In Publicaties by

Malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche

Amsterdam is dé taxistad van Nederland. Toeristen en inwoners van de stad maken gretig gebruik van het taxivervoer. Tegelijkertijd is het een kwetsbare en voor criminelen toegankelijke branche. In een fenomeenstudie naar de Amsterdamse taxibranche is onderzocht in hoeverre er malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in deze branche plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de tactische stuurgroep van het RIEC Amsterdam-Amstelland.

Het onderzoek laat zien dat de taximarkt in Amsterdam een slecht imago heeft, kwetsbaar is voor criminaliteit en gelegenheid biedt voor malafide praktijken. Die kwetsbaarheid is de laatste jaren versterkt doordat de markt is verzadigd en de concurrentie groot is. Naast de vakmensen die in de branche werken, kan de taxibranche ook in verband worden gebracht met diverse vormen van (ondermijnende) criminaliteit. Het grootste deel van de incidenten die taxigerelateerd zijn of door taxichauffeurs worden begaan, zijn relatief licht. De taxi dient echter ook als vervoermiddel voor illegale goederen en criminelen enerzijds en anderzijds worden taxibedrijven opgericht als dekmantel voor malafide activiteiten. Daarnaast wordt geconstateerd dat de aanpak op dit moment achterblijft bij de ernst en complexiteit van de problematiek. In deze publicatie worden als slotstuk de kansen voor de aanpak geschetst om zowel het imago van de taxibranche te verbeteren als de misstanden binnen de branche terug te dringen.

Auteurs
Henk Ferwerda, Hester de Boer, Ilse van Leiden en Joey Wolsink

Uitgave
Bekereeks, 2021
ISBN 978-94-92255-44-0

Downloaden
Taxi!
Persbericht

Meer over dit onderzoek
Artikel van de NRC
Bijdrage NOS
Artikel van het Parool
Podcast De Taxioorlog, seizoen 2, aflevering 3