Slachtofferhulp op maat

In Publicaties by

Een onderzoek naar het casemanagement voor Ernstige Gewelds- en Zedendelicten

Auteurs
Anton van Wijk, Ilse van Leiden en Manon Hardeman

Uitgave
Rapport Bureau Beke, 2013

Downloaden
Het rapport downloaden