Seriebrandstichters

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek naar daderkenmerken en delictpatronen

Auteurs
Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Tom van Ham

Uitgave
Reed Business, 2012

Downloaden
Het boek downloaden