Risicotaxatie tijdens de verschillende fasen van de jeugdstrafrechtketen

In Publicaties by

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Auteurs
Claudia van der Put, Han Spanjaard, Geert Jan Stams, Theo Doreleijers, Henk Ferwerda, Lieke van Domburgh en Henny Lodewijks

Uitgave
Hoofdstuk in: Henny Lodewijks en Lieke van Domburgh – Instrumenten voor risicotaxatie – kinderen en jeugdigen, pag. 71-91. Pearson, 2012
ISBN 978 90 263 2250 5

Bestellen
Het boek bestellen