Rellen om te rellen

In Publicaties by

Een studie naar grootschalige openbare-ordeverstoringen en notoire ordeverstoorders

Auteurs
Ilse van Leiden, Nicole Arts en Henk Ferwerda

Uitgave
ISBN 978 90 3524 391 0
Uitgegeven in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap, 2009

Downloaden
Het boek downloaden