Rechtgetrokken?

In Publicaties by

Procesevaluatie van de aanpak van een problematische jeugdgroep in Utrecht in het kader van het project ‘Scheve Beelden’

Auteurs
Anton van Wijk, Yvette Schoenmakers en Tom van Ham

Uitgave
Bureau Beke 2012

Downloaden
Het rapport downloaden