Prostitutie in Nederlandse gemeenten

In Publicaties by

Een onderzoek naar aard en omvang, beleid, toezicht en handhaving in 2014

Auteurs
Anton van Wijk, Tom van Ham, Manon Hardeman en Bo Bremmers

Uitgave
Bekereeks, 2015
ISBN 978 90 75116 99 1

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary