Poortwachters van de politie

In Publicaties by

Meldkamers in dagelijks perspectief

Auteurs
Jos Kuppens, Eric Bervoets en Henk Ferwerda
m.m.v. Annemiek Nieuwenhuis, Aafke Besselink en Evianne Stel

Uitgave
ISBN 978 90 3524 476 4
Uitgegeven in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap, nummer 31, 2010

Downloaden
Het boek downloaden