Over leven na de moord

In Publicaties by

De gevolgen van moord en doodslag voor de nabestaanden van de slachtoffers en de ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland

Auteurs
Anton van Wijk, Ilse van Leiden en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2013
ISBN 978 90 75116 81 6

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary