Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

In Publicaties by

Beleid en praktijk als het gaat om signaleren, bespreekbaar maken en handelen

Resultaten van een landelijke survey

De aanpak van ouderenmishandeling is een van de speerpunten van de overheid. Om een bijdrage aan inzicht en aanpak te leveren, werken Movisie en Bureau Beke samen aan het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’. Na een literatuurstudie verschijnen nu de resultaten van een landelijke survey onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen. Centraal staat de vraag hoe medewerkers van intramurale zorginstellingen omgaan met (signalen van) ouderenmishandeling.
Uit de survey komt onder andere naar voren dat het onderwerp nog regelmatig in de taboesfeer zit en er sprake is van handelingsverlegenheid in de aanpak. De onderzoekers doen dan ook suggesties voor verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling.

Auteurs
Bureau Beke en Movisie

Uitgave
Bureau Beke, augustus 2019

Downloaden
De notitie is hier te downloaden