Opschakelen in de keten

In Publicaties by

Naar een effectievere werkwijze van de aanpak van huiselijk geweld in de regio Kennemerland

Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2012

Downloaden
Het rapport downloaden