Nodale praktijken

In Publicaties by

Empirisch onderzoek naar het nodale politieconcept

Auteurs
Ferwerda, Henk, Edward van der Torre en Victor van Bolhuis

Uitgave
Uitgegeven in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap, 2009
ISBN 978 90 3524 370 2

Downloaden
Het boek downloaden