Mismatch

In Publicaties by

Een verkennend fenomeenonderzoek naar het plegen van zedendelicten na contact via een datingsite of datingapp

In de afgelopen jaren is de populariteit van het gebruik van datingsites en -apps toegenomen. Voor het overgrote deel van de contacten die voortkomen uit het gebruik van datingsites en -apps, geldt dat ze voorzien in sociale, psychosociale en fysieke behoeften. Het mondt echter ook uit in online en fysieke zedendelicten.

Zowel in Nederland als internationaal is nog weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen het gebruik van datingsites en -apps en seksueel geweld. Daarom heeft Bureau Beke verkennend onderzoek gedaan naar de wijze waarop zich in Nederland zedendelicten voordoen na het gebruik van datingsites en datingapps. Tevens is geprobeerd dader- en slachtofferprofielen in kaart te brengen en vast te stellen welke maatregelen reeds worden genomen en nog worden gemist om deze zedenmisdrijven tegen te gaan.

Hiervoor is een (inter)nationale literatuurstudie uitgevoerd, zijn mediaberichten, strafrechtzaken en politieregistraties geanalyseerd en zijn interviews met experts gehouden.

Een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek is dat er sprake is van een ‘’bewuste dadergroep’’ die zich met name schuldig maakt aan online zedendelicten zoals ongewenste sexting, wraakporno, financiële en seksuele sextortion. Zij maken gebruik van de mogelijkheid om online in meer of mindere mate anoniem te zijn. Namelijk door minder persoonlijke informatie te vermelden of zich als iemand anders voor te doen.

Opdrachtgever
Programma Politie & Wetenschap

Auteurs
Joey Wolsink, Jos Kuppens, Nicole Brouwer en Henk Ferwerda

Uitgave
Sdu B.V/Politie & Wetenschap/Bureau Beke
ISBN 978-90-12408-86-8

Download
Mismatch