Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord

In Publicaties by

Een kwalitatief onderzoek naar de verhoorpraktijk

Auteurs
Anton van Wijk, Sylvia Dickie, Manon Kornmann-Hardeman en Tom van Ham

Uitgave
Bekereeks, 2019
ISBN 978 94 92255 29 7

Downloaden
De rapportage downloaden
De beleidsreactie van beide ministers aan de Tweede Kamer