Loopbanen in het kwaad

In Publicaties by

Criminele carrières van allochtone jongvolwassenen

Auteur
Henk Ferwerda

Uitgave
Artikel in Justitiële Verkenningen – Vroegcriminele carrières, 24e jaargang nr. 6, 1998, pagina 57-69

Downloaden
Het artikel downloaden