Insourcing en/of outsourcing van forensisch onderzoek

In Publicaties by

Mogelijkheden voor een efficiënte en effectieve opsporing

Auteurs
Anton van Wijk en Manon Hardeman

Uitgave
Hoofdstuk in: Paul Ponsaers, Eddy de Raedt, Luuk Wondergem en Lodewijk Gunther Moor (eds.) – Outsourcing policing. Cahiers Politiestudies, 36, jaargang 2015-3, pagina 131-148.

Downloaden
Het hoofdstuk downloaden