Het (boven)lokale netwerk in Paddepoel ontleed

In Publicaties by

De gemeente Groningen wil een inclusieve stad worden. Een belangrijke randvoorwaarde is het bouwen aan een ongedeelde stad met gemengde wijken. Hier is momenteel nog geen sprake van. In Groningen-Noord zijn meerdere achterstandswijken, waaronder Paddepoel. Ook is in Paddepoel sprake van een voedingsbodem voor ondermijning. De combinatie tussen enerzijds sociaaleconomische ongelijkheid en anderzijds ondermijnende criminaliteit maakt jongeren kwetsbaar om af te glijden in de criminaliteit. Dit rapport toont hoe de jongeren uit Paddepoel zich verhouden tot de (boven)lokale criminele structuren en of de preventieve, proactieve en repressieve aanpakken passend zijn.

Op basis van straatinformatie van professionals en systeeminformatie van de politie is een netwerk in beeld gebracht waar jongeren en jongvolwassenen met elkaar verbonden zijn. Het netwerk bestaat uit 249 personen in de leeftijd van 14 tot 58 jaar die crimineel actief zijn. 159 van de personen uit het netwerk komen uit de gemeente Groningen. In het netwerk wordt op basis van delictgedrag, leeftijd en pleegplaatsen een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën delictplegers: jonge aanwas, rising stars, criminele locals, harde kern en facilitators. Daarnaast is in de periferie van het netwerk ook de next generation in beeld gebracht. De next generation, jonge aanwas en rising stars worden ondanks hun relatief jonge leeftijd nu al door de misdaad beïnvloed.

Op basis van de analyse worden voorstellen gedaan voor een gerichte en concrete aanpak van personen, groepen en fenomenen. Een aanpak die loopt van vroegsignalering tot repressie.

In opdracht van
RIEC Noord-Nederland in nauwe samenwerking met de lokale driehoek van de gemeente Groningen

Auteurs
Joey Wolsink, Juno van Esseveldt, Emma Derksen, Nicole Brouwer en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2023
ISBN 978-94-92255-61-7

Downloaden
Het (boven)lokale netwerk in Paddepoel ontleed