Gouden bergen

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek Nigeriaanse 419-fraude: achtergronden, daderkenmerken en aanpak

Auteurs
Yvette Schoenmakers, Edo de Vries Robbé en Anton van Wijk

Uitgave
Reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap, 2009
ISBN 978 90 3524 772 9

Downloaden
De Engelstalige versie van het boek downloaden
Het Nederlandstalige boek downloaden