Geweld en geweldplegers

In Publicaties by

Naar een landelijke definitie

Auteurs
Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Onderzoeksnotitie, Bureau Beke, 2012

Downloaden
De notitie downloaden