Gebiedsscan leefbaarheid en veiligheid verblijfsrecreatie

In Publicaties by

Een veiligheidsanalyse op en rond vakantieparken op de Noord-Veluwe als opmaat voor een gemeenschappelijke aanpak

Auteurs
Bo Bremmers en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2014

Downloaden
Het rapport downloaden
de samenvatting downloaden