Fatale politie-incidenten

In Publicaties by

Patronen bij fatale incidenten binnen de context van politieoptreden

Jaarlijks overlijden er circa tien mensen binnen de context van een optreden door de politie, bijvoorbeeld tijdens een aanhouding, na een achtervolging of in een politiecel. Deze zogenaamde ‘fatale politie-incidenten’ zorgen regelmatig voor maatschappelijke discussie als het gaat om de rol van het slachtoffer en de rol van de politie tijdens het incident.

Tot op heden is nagenoeg geen onderzoek naar slachtoffers van fatale politie-incidenten uitgevoerd. Het gaat dan om onderzoek naar de achtergronden van de slachtoffers en de toestand waarin slachtoffers op de dag van het incident verkeren. Daarom is in opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche onderzoek verricht naar alle door de Rijksrecherche afgesloten zaken met betrekking tot fatale incidenten in de periode 2016-2020.

De kern van de onderzoeksmethodiek bestaat uit het systematisch analyseren van Rijksrecherchedossiers, het stellen van aanvullende vragen aan familierechercheurs en het analyseren van politieregistraties die op naam van de slachtoffers staan. Het onderzoek heeft in meerdere opzichten een ‘uniek karakter; ten eerste vanwege het gegeven dat dergelijk dossieronderzoek naar fatale incidenten nog nooit eerder is verricht. En ten tweede omdat het een zeer specifieke groep slachtoffers betreft die niet vergelijkbaar is met andere groepen slachtoffers.

Het onderzoek leidt tot voor de politie en andere hulpverleners relevante inzichten in de achtergrond van slachtoffers van fatale politie-incidenten in de periode 2016-2020 en de omstandigheden waaronder zij overlijden. Deze inzichten kunnen vervolgens dienen als eerste aanzet voor verdere stappen richting het vroegtijdig signaleren en voor alle betrokkenen veilig afhandelen van dergelijke fatale incidenten.

Auteurs
Hester de Boer, Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Ilse van Leiden

Uitgave
Bekereeks, 2022
978-94-92255-56-3

Downloaden
Fatale politie-incidenten