Ervaringen en meningen van burgers met de politie, nulmeting

In Publicaties by

Straatgesprekken met Amsterdamse burgers over politieoptreden en etnisch profileren

In opdracht van de lokale driehoek voerde Bureau Beke 750 straatgesprekken met Amsterdamse burgers over het politieoptreden in hun stad. Aan de burgers is onder andere gevraagd naar hun algemene mening over de politie, naar ervaringen met politieoptreden en naar mogelijk etnisch profileren door de politie. Het onderzoek is te beschouwen als een nulmeting, met als doel om dit periodiek te herhalen en te gebruiken als een van de monitoringsinstrumenten voor het politieoptreden.

Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke 2020

Downloaden
Download hier het onderzoeksrapport
Raadsbrief voortgang aanpak etnisch profileren door de politie