De meldkamerfunctionaris

In Publicaties by

Schakel tussen burger- en politiebelangen

Auteur
Jos Kuppens

Uitgave
In: Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg, Gevalstudies, patronen, analyse, Boom Lemma Uitgevers
ISBN 978 90 5931 982 0

Bestellen
Het boek bestellen