De lading van vuurwapens

In Publicaties by

Een onderzoek naar de impact van illegale vuurwapens in Nederland

Illegale vuurwapens krijgen in onze samenleving niet de aandacht die nodig is. Het vuurwapengebruik laat diepe sporen achter bij slachtoffers, nabestaanden, in woonbuurten, bij professionals die gewoon hun werk doen én in onze samenleving. Niet alleen het letsel zelf, maar ook verdriet, frustratie, angst, onrust, agressie, het niet meer kunnen functioneren, of zich juist onaantastbaar wanen, kunnen het gevolg zijn. Dit blijkt uit een onderzoek naar de impact van illegale vuurwapens dat in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap door ons bureau is uitgevoerd. De inzichten uit het onderzoek benadrukken het belang van een gerichte aanpak van illegaal wapenbezit en kunnen bijdragen aan het afremmen van een dreigende normalisering als het gaat om het gebruik illegale wapens.

Auteurs
Henk Ferwerda, Joey Wolsink en Ilse van Leiden

Uitgave
Politie & Wetenschap, Politiekunde, nummer 104, mei 2020
ISBN 978-90-12405-86-7

Download
Download het rapport
Download het persbericht
Bekijk het interview met Henk Ferwerda in de AD Ochtendshow