De cruelty link op papier en in de praktijk

In Publicaties by

Een onderzoek naar de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

Auteur
Manon Hardeman

Uitgave
In: Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging, Nummer 4, pag. 266 – 277, Boom Lemma Uitgevers, augustus 2013

Download
Het artikel downloaden