Cameratoezicht scherp gesteld

In Publicaties by

Het Big Brother effect is uitgebleven

Auteur(s)
Ilse van Leiden en Henk Ferwerda

Uitgave
Artikel in Algemeen Politieblad, 152e jaargang nr. 10, 17 mei 2003, pagina 10-11

Downloaden
Het artikel downloaden