Boa’s met beelden – eindrapportage

In Publicaties by

Evaluatie Nijmeegse proef bodycams

In de jaren 2020 tot en met 2022 zijn boa’s door onderzoekers van Bureau Beke gevolgd in het kader van een evaluatie naar bodycamgebruik. Het gebruik van de bodycams had als doel om het veiligheidsgevoel van boa’s te verbeteren en om beelden te gebruiken voor het verder professionaliseren van het werken met burgers.

De basis voor de onderzoeksbevindingen lag in een analyse van 1.500 registraties tijdens diensten waarbij de bodycam werd gedragen, intervisiegesprekken met boa’s en een analyse van 77 bodycambeelden. Op verschillende momenten zijn de tussentijdse resultaten met boa’s teruggekoppeld.

Het onderzoek heeft geleid tot concrete inzichten om het bodycamgebruik door boa’s verder te verbeteren.

In opdracht van
Gemeente Nijmegen

Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2022

Download
Boa’s met beelden – eindrapportage
Collegevoorstel Evaluatie bodycams voor boa’s
Brief aan de raad Evaluatie bodycams voor boa’s
Persbericht Evaluatie bodycams voor boa’s