Betonrot

In Publicaties by

Een kwalitatief onderzoek naar het fenomeen ondermijnende criminaliteit in Brabant-Zeeland, de effecten van en richtingen voor de overheidsaanpak

Auteurs
Anton van Wijk en Anouk Lenders

Uitgave
Bekereeks, 2018
ISBN 978 94 92255 28 0

Downloaden
De rapportage downloaden