Bedrijfsleven als kwetsbare prooi

In Publicaties by

Auteurs
Ilse van leiden en Edo de Vries Robbé

Uitgave
Artikel In SEC, Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, 22e jaargang nr. 3/4, juli-augustus 2008, pagina 32-35

Downloaden
Het artikel downloaden