Afspraak is afspraak?

In Publicaties by

Evaluatie van de Eenduidige Landelijke Afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak

Geweld tegen werknemers met een publieke taak heeft binnen het strafrecht prioriteit. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voerde Bureau Beke een evaluatie naar de eenduidige landelijke afspraken (ELA) uit. Deze afspraken zijn bestemd voor politie en OM en geven binnen het strafrecht extra invulling aan een versnelde en repressieve aanpak van geweld tegen hulpverleners. In de evaluatie wordt een beeld geschetst van de huidige stand van zaken rondom de ELA en de positie van deze afspraken voor de toekomst.

De Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) vormen voor de politie en het Openbaar Ministerie een handelingskader voor opsporing en vervolging na geweld tegen werknemers met een publieke taak. De ELA bestaan uit 32 afspraken die naast het strafrecht invulling geven aan het repressieve deel van het in 2016 beëindigde programma Veilige Publieke Taak (VPT). Omdat de laatste openbare evaluatie van de ELA in 2012 heeft plaatsgevonden, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht verstrekt om de ELA wederom te evalueren. De evaluatie levert vanuit verschillende invalshoeken van meerdere betrokken partijen inzichten in de aanpak van geweld tegen werknemers met een publieke taak op. Deze inzichten hebben niet alleen betrekking op de ELA zelf, maar ook op VPT en de rol die politie, OM, werkgevers én de centrale overheid daarbinnen kunnen vervullen.

Auteurs
Jos Kuppens, Rebecca Rijnink, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Uitgave
© 2020, WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid.
Auteursrechten voorbehouden. Voor deze publicatie is licentie verleend aan Bureau Beke

ISBN
978-94-92255-36-5

Downloaden
Download het rapport
Download de samenvatting
Download de summary