Achter de schermen

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno

Auteurs
Anton van Wijk, Annemiek Nieuwenhuis en Angeline Smeltink

Uitgave
Bekereeks, 2009
ISBN 978 90 75116 56 4

Downloaden
Het boek downloaden