Monitor Vitale Vakantieparken

In Projecten by

In 2017 is aan Bureau Beke door het Programma Vitale Vakantieparken gevraagd om een pilot te starten. De pilot is een vervolg op de gebiedsscan die Bureau Beke in 2014 uitvoerde namens het Programma. Het doel van deze pilot is om op basis van bestaande kengetallen een kwaliteitsmonitor te construeren voor vakantieparken die gemeenten en het Programma Vitale Vakantieparken inzicht geven in het verloop van de aanpak en de kwaliteit van de parken. Op basis van bestaande monitoren, literatuur- en deskresearch is een longlist van indicatoren opgesteld die besproken is met vertegenwoordigers van een tweetal pilotgemeenten en het Programma Vitale Vakantieparken. Bij de uiteindelijke keuze van indicatoren is onder andere rekening gehouden met beschikbaarheid, herhaalbaarheid en of de data voor de indicatoren eenvoudig te verzamelen zijn. Op basis van de pilot is gebleken dat het mogelijk is om op basis van veertien indicatoren zicht te geven op de kwaliteit van parken en op de thema’s eigendom, economische kwaliteit, sociale situatie, criminaliteit en brandveiligheid. Shintō Labs ontwikkelde een eerste demoversie – in de vorm van een webapplicatie – van de monitor. In de webapplicatie kan een gemeente zien hoe het gesteld is met de kwaliteit van de parken in hun gemeente. Hierbij kan ook worden ingezoomd op de thema’s eigendom, economische kwaliteit, sociale situatie, criminaliteit en brandveiligheid. Op deze manier levert de monitor input voor de aanpak op parkniveau, gemeenteniveau en op het niveau van het programma. Ook kan op termijn inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten van de diverse gekozen aanpakken en maatregelen zijn.

Webinar
Samen namen we een webinar op waarin we u meenemen in de problematiek op vakantieparken en de ontwikkeling van de monitor op basis van bestaande informatie. Ook wordt een demonstratie gegeven van de webapplicatie ‘Monitor Vitale Vakantieparken’. Via deze link is het webinar te bekijken.

Van pilot naar monitor
Op basis van de ervaringen uit de pilot zullen Bureau Beke en Shintō labs vanaf de zomer van 2020 de monitor doorontwikkelen voor alle elf Gelderse gemeenten binnen het programma. Bij deze doorontwikkeling worden de gemeenten zelf ook actief betrokken waardoor de monitor ook voldoet aan de wensen van de gebruikers.

Opdrachtgever
Programma Vitale Vakantieparken

Projectteam
Henk Ferwerda en Juno van Esseveldt (Bureau Beke)
Jurriaan Souer en Eric van Esch (Shintō Labs)