Onderzoek naar determinanten van professioneel politiehandelen

In Projecten by

Persoons-, werk- en omgevingsgerelateerde factoren en de invloed op professioneel handelen

De politie staat volop in de schijnwerpers en het handelen van politiemensen ligt regelmatig onder een vergrootglas. De politie moet zich kunnen verantwoorden, dat is haar plicht. Tegelijkertijd is het werk van de politie soms ontzettend lastig en moet in zeer korte tijd ingrijpende beslissingen worden genomen. Het professionele handelen van de politie uit zich niet alleen op straat, ook op kantoor kunnen politiemedewerkers met lastige situaties te maken krijgen, die professioneel afgehandeld moeten worden maar waarvoor soms geen eenduidige oplossing bestaat. Het afwegen van allerlei belangen kan voor dilemma’s zorgen waar de politiemedewerker moet zien te uit komen. Uitgangspunt is dat de politie zich laat leiden door professionele normen en waarden. Professionaliteit omvat ook integriteit.

Politie & Wetenschap wil meer zicht krijgen op die persoons- en werkgerelateerde factoren die het professionele handelen bepalen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere professionalisering van de politieorganisatie. Dit geldt zowel ten opzichte van de interne werkomgeving, collega’s, leidinggevenden, als het handelen “op straat” en ten opzichte van externe stakeholders.

Het onderzoek naar de determinanten van professioneel politiehandelen wordt uitgevoerd door onderzoekers van Bureau Beke (Anton van Wijk en Hester de Boer) en de Vrije Universiteit (Mark van Vugt, Ard Barends en Marjan Olfers). Daarvoor wordt een representatieve steekproef genomen van het gehele personeelsbestand van de politie, dus zowel executieve als niet-executieve politiemedewerkers worden in de steekproef meegenomen.

Opdrachtgever
Programma Politie & Wetenschap

Projectteam
Anton van Wijk, Joey Wolsink, Hester de Boer

In samenwerking met Vrije Universiteit
Mark van Vugt, Marjan Olfers en Ard Barends