Determinanten van integer gedrag binnen de politieorganisatie

In Projecten by

Persoons-, werk- en omgevingsgerelateerde factoren en de invloed op de mate van integriteit

Hoewel Nederland internationaal hoog scoort op de anticorruptie‐index en er een hoge mate van vertrouwen is in de politie, komen er regelmatig berichten naar buiten dat politiemensen buiten hun boekje zijn gegaan. Niet zelden worden die incidenten als integriteitschendingen aangemerkt. Dergelijke incidenten zijn schadelijk voor het imago van de politie. Uit onderzoek is bekend dat integer gedrag wordt bepaald door persoons‐, werk‐ en omgevingsfactoren.

De Nationale Politie wil weten welke (combinaties van) determinanten de mate van integer gedrag van politiemensen bepalen, zodat de politie handvatten krijgt om pro-actief en gericht loopbaan- en personeelsbeleid te voeren en daarmee integriteitsschendingen te voorkomen.

In opdracht van Politie & Wetenschap voert Bureau Beke een landelijk en anoniem onderzoek uit onder een representatieve groep (niet-)executieve politiefunctionarissen door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten en interviews.

Opdrachtgever
Programma Politie & Wetenschap

Projectteam
Anton van Wijk, Ilse van Leiden, Joey Wolsink en Hester de Boer

In samenwerking met Vrije Universiteit
Mark van Vugt en Marjan Olfers