Beïnvloed geweld

In Projecten by

Plan- en procesevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Om te kunnen voorzien in een objectieve maat van middelengebruik bij geweldsverdachten, is in 2017 de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) ingevoerd. Geweldsverdachten kunnen na de invoering van deze wet worden getest op het gebruik van alcohol en/of drugs.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voert Bureau Beke een plan- en procesevaluatie uit naar de achterliggende doelen en werkzame bestanddelen van de wet en de uitvoering in de praktijk. In de evaluatie zullen documenten worden bestudeerd, interviews worden gehouden, data van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut worden bestudeerd en zal een enquête onder de politie worden uitgezet. Ook zal in zes gemeenten (grote, middelgrote en kleine) casusonderzoek worden uitgevoerd. De plan- en procesevaluatie geldt als basis voor een toekomstige effectevaluatie van de WMG.

Opdrachtgever
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (ministerie van Justitie en Veiligheid)

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Nicole Brouwer