Beïnvloed geweld

In Projecten by

Effectevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Om te kunnen voorzien in een objectieve maat van middelengebruik bij geweldsverdachten, is in 2017 de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) ingevoerd. Geweldsverdachten kunnen na de invoering van deze wet worden getest op het gebruik van alcohol en/of drugs. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voerde Bureau Beke een plan- en procesevaluatie uit naar de achterliggende doelen en werkzame bestanddelen van de wet en de uitvoering in de praktijk. De plan- en procesevaluatie hebben bruikbare inzichten gegeven voor de nog uit te voeren effectevaluatie. Hierin zal worden gekeken in hoeverre een aantal vooraf gestelde doelen achter de wet daadwerkelijk behaald worden.

Opdrachtgever
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (ministerie van Justitie en Veiligheid)

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Emma Derksen en Marjolein Nillessen