Aanhoudings- en Ondersteuningsteams en Ondersteuningsgroepen

In Projecten by

Onderzoek naar sturing en inzet van geweldspecialisten binnen de politietaak

Voor politiewerk onder levensbedreigende omstandigheden heeft de Nederlandse politie de zogeheten Aanhoudings- en Ondersteuningsteams (AOT’s). Daarnaast zijn er Ondersteuningsgroepen (OG’s) voor (complexe) aanhoudingen met een verhoogd risico.

De afgelopen 30 jaar is er af en toe onduidelijkheid en discussie geweest over de status, bevoegdheden, werkwijzen, toerusting, aansturing en besluitvorming tot inzet van de AOT’s en OG’s, maar ook over de verschillen en overeenkomsten tussen beiden. Het is de aanleiding tot het onderzoek dat Bureau Beke en Jaap Timmer (Vrije Universiteit Amsterdam) in opdracht van het WODC gaan uitvoeren.

Het onderzoek bestaat uit diverse onderdelen. Het onderzoek start met een deskresearch, namelijk een systematische literatuurstudie en openbronnenonderzoek. Daarna worden kwantitatieve data – zoals gegevens uit (interne) verslagen en rapportages en uit politiesystemen zoals de Basisvoorziening Handhaving (BVH) en Basisvoorziening Opsporing (BVO) – verzameld en geanalyseerd. Ook zetten de onderzoekers een vragenlijst uit onder relevante politiefunctionarissen, zullen ze observeren tijdens en bij opleidings- en trainingsdagen en inzetten van de AOT’s en OG’s, beschrijven ze specifieke casus en houden ze (groeps)interviews. De bevindingen uit alle genoemde onderzoeksmethoden worden – tot slot – gebundeld en besproken in focusgroepen met relevante functionarissen en organisaties.    

In opdracht van
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Onderzoeksteam
Jaap Timmer (Vrije Universiteit Amsterdam), Joey Wolsink (Bureau Beke) en Juno van Esseveldt (Bureau Beke).