Aan de politiebalie

In Projecten by

Onderzoek naar de stand van zaken van organisatie en praktijk van intake en service aan de basisteams

Met dit onderzoek wordt opgetekend hoe het werk van de circa 1.550 medewerk(st)ers Intake en Service (I&S) aan de 168 basisteams er in de praktijk uitziet. Ook brengen we knelpunten, kansen en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld.

Om dit te realiseren voeren we een deskresearch uit, richten we een registratieapp in en zetten we surveys uit onder de medewerk(st)ers I&S en onder de teamchefs en operationeel experts I&S op de basisteams. Tot slot adopteren we 10 basisteams waar we observeren en gesprekken voeren met politiefunctionarissen en burgers die aan de balie komen.

Opdrachtgever
Politie, Landelijke portefeuille Gebiedsgebonden Politie (GGP)

Projectteam
Henk Ferwerda, Richard Staring, Emily Berger, Leanne Sixma, Joey Wolsink, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens