Veiligheid en leefbaarheid rondom azc Winterswijk

In opdracht van het COA en in samenspraak met de gemeente Winterswijk en afgevaardigden uit het omwonendenoverleg voerde Bureau Beke uit Arnhem onderzoek uit naar de leefbaarheid en veiligheid rondom het azc in Winterswijk.

Deze eenmeting volgt ongeveer een jaar na de nulmeting en laat zien hoe de veiligheid en de leefbaarheid rondom azc Winterswijk zich hebben ontwikkeld.

In opdracht van
COA in samenspraak met de gemeente Winterswijk

Realisatie
Jos Kuppens, Henk Ferwerda, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens

Uitgave
Bureau Beke, 2022

Downloaden
Eenmeting veiligheid en leefbaarheid azc Winterswijk