Lees meer

Doorpakken na ondernemersonderzoek

In Nieuws by

In opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) voerden wij een onderzoek uit naar criminaliteit in het bedrijfsleven. Het doel hiervan was input leveren voor een meerjarig actieprogramma dat vanaf 2023 gaat lopen. Mede op basis van het onderzoek heeft de minister van Justitie en Veiligheid besloten om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor ondernemersplatforms die zich met veiligheid bezig gaan houden. Bijvoorbeeld als het gaat om cybercrime, ondermijnende criminaliteit en de gebiedsgerichte aanpak van criminaliteit.