Lees meer

Maatschappelijke onrust in provincies

In Publicaties by

De laatste jaren is er maatschappelijke onrust onder diverse groepen burgers ontstaan en op diverse thema’s toegenomen. Voor de overheid is het relevant om te weten hoe er met kritische doelgroepen omgegaan kan worden. Aan Bureau Beke is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om te onderzoeken of er, en zo ja, welke, praktische handvatten zijn te geven voor provincies bij maatschappelijke onrust onder burgers.