Zo ziek als een hond?

In Publicaties by

Gezondheids- en socialisatieproblemen bij puppy’s in Nederland in relatie tot de herkomst

In hoeverre zijn gezondheids- en socialisatieproblemen bij puppy’s gerelateerd aan hoe het eraan toe gaat in de internationale puppyhandel? Bureau Beke onderzocht dit vraagstuk samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Auteurs
Ilse van Leiden
Juno van Esseveldt
Joey Wolsink
Anton van Wijk
Nienke Endenburg

Uitgave
Bekereeks, 2019
ISBN 978 94 92255 30 3

Download
Download het boek