Zesmeting azc Zutphen

In Publicaties by

Sinds 2016 wordt de veiligheid en leefbaarheid rondom azc Zutphen in opdracht van het omwonendenoverleg gemonitord, ten behoeve van de inzet van maatregelen door de beheergroep. De zesmeting blikt terug op de ontwikkelingen in 2021.

In de infosheet staan de resultaten van de enquête onder bewoners van de wijk Noordveen, de incidenten- en klachtenmeldingen die door het COA worden geregistreerd en de visie van de politie op de veiligheid en leefbaarheid rondom het azc centraal. Het gaat hierbij voornamelijk om ontwikkelingen die aan asielzoekers en/of het azc toewijsbaar zijn.

Download
Zesmeting azc Zutphen

Eerdere metingen
Monitor rondom azc Zutphen; Vijfmeting
Monitoring rondom azc Zutphen; viermeting
Monitoring rondom azc Zutphen; driemeting
Monitoring rondom azc Zutphen; tweemeting
Monitoring rondom azc Zutphen; eenmeting
Van inschatting naar beheer