Wisseling van de wacht

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger

Auteurs
Tom van Ham, Bo Bremmers en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2014
ISBN 978 90 75116 98 4

Downloaden
Het boek downloaden