Voorkomen en aanpakken

In Publicaties by

Een onderzoek naar jongerenoverlast in Soest

Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Rekenkamercommissie gemeente Soest, 2013

Downloaden
Het rapport downloaden